Ректорът на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски" проф. д-р Георги Вълчев удостои доц. д-р Вержиния Боянова и главен асистент д-р Константин Теодосиев с отличия на Алма матер. Това стана на тържествена церемония в Ректората на СУ, съобщи пресцентърът на висшето училище.
Доц. д-р Вержиния Боянова бе удостоена с Почетния нагръден знак "Св. Климент Охридски" - първа степен, за цялостната й преподавателска и научноизследователска дейност. Тя отправи своята благодарност и на колегите си от катедрата "Социална работа", от които през изминалите години е получавала безрезервна подкрепа в личен и професионален план. Тя си спомни как преди 40 години е започнал нейният професионален път и колко неусетно са минали тези години.
"Радвам се и съм щастлива, че през годините успях да се докосна до различни наши изявени учени, които оказаха влияние върху професионалния ми път, като проф. Андреев, проф. Савова, проф. Чернева. За съжаление някои от тях вече не са между нас, но оставиха трайна следа в моето развитие", каза доц. Боянова.
Доц. Вержиния Боянова завършва специалност "Педагогика" в Софийския университет през 1986 г. През януари 1984 г. започва трудовият й стаж като специалист към катедрата "Педагогика" във Философския факултет. През 1995 г. защитава докторска степен по медицина със специалност "Социална медицина" към катедрата "Социална медицина" на Медицинския университет в София. Преподавателският й път започва като хоноруван асистент в Софийския университет, в Медицинския университет и в Нов български университет. От 2004 г. е щатен преподавател и доцент по "Основи на социалната работа" в Софийския университет.
Като преподавател във Факултета по педагогика, доц. Боянова води редица лекционни курсове, сред които основи на социалната работа, социална медицина, основи на клиничната социална работа, промоция на здравето и други. Ангажира се професионално и с подготовката, и с ръководството на дипломанти и докторанти в областта на социалната работа.
Предложението за награждаване е специално подкрепено от Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование към Катедрата "Социална работа", при което е откроен и значимият принос на доц. Боянова за развитието на центъра от неговото основаване през 2012 г. досега. 
Главен асистент д-р Константин Теодосиев бе удостоен с благодарствен лист за цялостната му преподавателска и научноизследователска дейност. "Цял живот да работя нещо, което ми харесва, да го правя изцяло по начина, по който си искам, да бъда заобиколен от колеги, от които никога не съм видял нещо лошо - дума, конфликт и т.н., и отгоре на всичко да ми дадат награда за това", каза той. 
Константин Теодосиев завършва специалността "Педагогика" във Философския факултет на СУ. Има магистърска степен по педагогика с втора специалност "Философия". Безспорни приноси за науката са нетрадиционният, но в същото време провокативен педагогически прочит на тайдзицюан като система за самоусъвършенстване на личността - темата на неговата дисертация, разработките му, свързани с педагогическия съветник, както и параформалните практики за превенция на насилието и други.
Тези изследвания помагат на Константин Теодосиев да разработи на високо ниво атрактивни дисциплини, които предлагат креативна гледна точка към значими за педагогическата практика проблеми и обогатяват подготовката на студентите. 
Константин Теодосиев е автор на учебните дисциплини: "Методика на работата на педагогическия съветник", "Езотерични системи за духовно развитие на личността"(трансформирана в "Алтернативни практики за духовно развитие на личността"), "Професионално и личностно развитие", "Социално-педагогическа подкрепа и консултиране", "Мениджмънт на стреса в професионална среда". Преподава и курс по педагогика в специалностите: "Философия", "Психология", "Българска филология", "Славянски филологии", "Руска филология" и други.
Автор и съавтор е на множество публикации, участвал е и в редица научни проекти.