България остава ангажирана с общите усилия на ЕС и потвърждава силната си подкрепа за Украйна. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов на заседанието на Съвета „Външни работи/Отбрана“ на ЕС, цитиран от пресслужбата на МО. Съветът, който се състоя в Брюксел, премина в две сесии посветени на подкрепата на ЕС за Украйна и на отбранителната готовност на Съюза.
Министър Запрянов подкрепи продължаващото военно подпомагане на ЕС за Украйна. Той информира участниците в заседанието за предоставената от страната ни помощ и увери, че тя ще продължи и в бъдеще. Министърът на отбраната подчерта ролята на Фонда за подпомагане на Украйна за продължаване на доставките в отговор на спешните украински потребности. Той отбеляза и значението на дългосрочните ангажименти на ЕС към Украйна в областта на сигурността и отбраната, които ще допринесат за укрепването и устойчивостта на страната и в следвоенния период. В сесията участваха генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг и министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров.
„Необходимо е значително увеличаване на индустриалния производствен капацитет в Европа и попълване на запасите от оръжия и боеприпаси“, заяви министър Запрянов. „Вярваме, че новата Европейска стратегия за отбранителна индустрия и свързаната с нея Програма ще допринесат за развитието на стратегическо сътрудничество в отбраната и за конкурентна и иновативна отбранителна индустрия“, подчерта министърът. Той се застъпи за балансиран и приобщаващ подход за индустриите на всички държави членки при изпълнение на Стратегията, с фокус върху малките и средни предприятия. Министърът на отбраната отбеляза значението на засиленото сътрудничеството с НАТО и с партньорските държави, посочват от МО. 
На заседанието на Направляващия борд на Европейската агенция по отбрана министър Запрянов даде висока оценка за ролята на Агенцията като платформа за сътрудничество на държавите членки при приоритизиране и развитие на способностите. Той подкрепи резултатите от проведения дългосрочен преглед, които дават указания за развитието на Агенцията в помощ на държавите членки при реализиране на отбранителното сътрудничество, допълват от МО.