Четири смолянски села, детска градина и училище ще получат финансиране от Предприятието за управление дейности по опазване на околната среда (ПУДООС), съобщиха от пресцентъра на община Смолян. В рамките на тазгодишната Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“, от общината бяха подадени осем проектни предложения в конкурса на тема „Обичам природата – и аз участвам“, от които шест са класирани и одобрени за финансиране на обща стойност 74 870 лв.
Със средствата за финансиране ще се изградят нова детска площадка в с. Могилица, кът за отдих и спорт в с. Петково, парково пространство с детски кът в с. Стойките, както и ще се обнови детската площадка в с. Широка лъка. Ще бъдат подобрени условията и в ДГ „Родопчанче“ – гр. Смолян и ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян чрез проектите им „Игри до зори в зелените гори с приятели добри“ и „Зелена беседка“. В рамките на проектите ще бъдат извършени дейности по почистване, облагородяване, озеленяване и изграждане на детски площадки и кътове за отдих. 
Крайният срок за изпълнение на дейностите е до края на месец ноември 2024 г.