Класни стаи и лаборатории на открито, кътове за отдих, детски и спортни площадки ще бъдат изградени по проекти в училища и населени места в област Разград с подкрепата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Проектите са част от националната кампания "Чиста околна среда 2024", съобщиха от областната администрация.
Общо 24 проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Разград ще бъдат реализирани със средства от кампанията. С финансирането им в региона ще бъда инвестирани около 285 хиляди лева, заяви експертът по връзки с обществеността в областната администрация Деница Дилова.
До 15 хил. лв. ще получат Община Самуил и 13 кметства на територията на област Разград - Дряновец, Киченица, Недоклан, Ушинци, Стражец, Ясеновец, Малко Йонково, Средноселци, Беловец, Бисерци, Звънарци, Юпер и Брестовене. Средствата ще бъдат инвестирани за реновиране или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения.
Училищата, които ще получат финансиране от кампанията са „Елин Пелин“ в Стражец, „Васил Априлов“ в Исперих, „Отец Паисий“ в Подайва, „Св. Св. Кирил и Методий“ в Самуил и „Христо Ботев“ във Владимировци. По проекти, свързани с опазването на околната среда, ще работят и детските градини „Детелина“ в Разград, „Пролет“ в Стражец, „Радост“ в Мортагоново, „Кокиче“ във Вазово и „Слънчо“ в Бисерци. С финансирането до 7500 лв., което ще получат училищата и детските градини, ще бъдат извършени озеленителни дейности, ще бъдат изградени еко кътове и организират на екологични събития.
Срокът за изпълнение на дейностите по проектите е до края на годината. Реализацията им ще допринесе за подобряване условията за живот и благоустрояването на населените места в област Разград. Пълният списък с одобрени проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС.