Великотърновското село Никюп се присъедини към селищата в България, които са на воден режим, съобщи за БТА кметът на населеното място Йорданка Атанасова. Положението се влошава с всеки изминал ден и с настъпването на лятото времето с наличие на вода е едва четири часа на денонощие.
Проблемът се задълбочава и аз не виждам в близко време краткосрочно решение, коментира Атанасова. Това, което прави "Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД като оператор е да осъществи сондаж с надеждата той да подхрани основния ни водоизточник. За съжаление, ако водната криза и този проблем не станат приоритет на държавната власт, населените места като Никюп са обречени на тежко ежедневие и бит, посочи кметът.
Според Атанасова трябва да се направи проект за подмяна на водоснабдителната мрежа на Никюп, която е много стара и компрометирана, защото е изграждана поетапно между 1950-а и 1960-а година. Всички тръби са азбестови и вероятно с много пробиви, като заради това дори наличното количество вода се губи по тях много бързо.
Никюп разполага със самостоятелен водоизточник в землището на селото, който вече е с много намалял дебит. За да няма воден режим са необходими осем литра на секунда приток на вода, а в момента той е три литра на секунда с тенденция към още по-голям спад. Водоизточникът е собственост на Община Велико Търново, а се стопанисва от ВиК „Йовковци“, поясни Атанасова, според която в дългосрочен план за решение на водния проблем са нужни милиони левове. С тях трябва да се изгради довеждащ водопровод от траен водоизточник, какъвто например е язовир „Йовковци“, като трасето би преминало през земеделски площи на различни собственици и това е дълга и сложна процедура.
Обществеността в селото е гневна и аз съм солидарна с хората и техните притеснения, защото без вода не може да се живее, каза Атанасова и добави, че Никюп има около 400 жители, много от които прекарват целия летен сезон в селото, както и малка английска и руска общност.
Кметът на Никюп посочи, че за селото има и добри новини, свързани с дългоочаквания с десетилетия ремонт на общинския път, свързващ близкия Национален историко-археологически резерват „Никополис ад Иструм“ с главния път Русе – Велико Търново. За целта вече е подписан договор между Община Велико Търново и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а не след дълго се очаква и финансирането, което е в размер на 2,1 милиона лева. 
Абсолютно съм убедена, че Никюп и „Никополис ад Иструм“ ще бъдат обект на интерес от туристи не само от България, но и от чужбина, коментира Атанасова. Много от тях до момента бяха спирани точно от недоброто състояние на този път, който е с дължина около два километра. Трасето влиза в землищата на две общини – Велико Търново и Горна Оряховица и между тях е подписано споразумение отсечката изцяло да се ремонтира от Великотърновската община, поясни Атанасова, която все още не знае кога ще започне ремонтът и колко време ще отнеме.