Правителството одобри допълнителни 16 920 831 лв. за финансиране на издръжката на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Със средствата ще се осигури необходимият финансов ресурс за подготовката на кадри от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план, съобщи правителствената пресслужба. 
Средствата ще бъдат предоставени на 271 общински и на пет държавни училища към Министерството на културата. В тях се обучават общо 14 479 ученици по защитени специалности и по такива с очакван недостиг на кадри. 
Защитени са специалностите, които се предлагат в не повече от четири училища на територията на България, имат специфично съдържание и се изучават от малък брой ученици, а икономиката има потребност от тях. Допуска се те да се изучават в класове с по-малък брой ученици - минимум 9, а не 26, както е при обикновените паралелки. 
При специалностите с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда паралелките са с не по-малко от 12 ученици. В тях се преподават професии, за която е доказана потребността от кадри, включително със статистически данни. Предложения за такива специалности се получават от ресорните министерства, работодателските и браншовите организации.
С друго решение от днес служебното правителство одобри допълнителни разходи в размер 15 978 463 лв. за училища и детски градини. Средствата се отпускат за отстраняване на недостиг в бюджетите им, настъпил след промени в броя на децата и учениците, на групите и паралелките, финансирани по стандарти и нормативи за учебната 2023/2024 година. 
От тях 13 476 323 лева са по бюджета на Министерството на образованието и науката, 1 398 907 лева - по бюджета на Министерството на културата, а 1 103 233 лева - на Министерството на младежта и спорта. 
Средствата се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и трансферите по централния бюджет за 2024 г.