Постигането на високо ниво на ядрена сигурност е ключово за разширяване на приложното поле на ядрените технологии и ядрената енергия, включително за постигане на Целите за устойчиво развитие. Това подчерта в изказването си заместник-министърът на външните работи Иван Кондов. Той участва в министерския сегмент на Международната конференция за ядрена сигурност, редом с други външни и енергийни министри, заместник-министри и ръководители на регулаторни органи на държавите членки на МААЕ, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). 
Четвъртото издание на конференцията, което се провежда във Виена в периода 20-24 май 2024 г. под мотото „Перспективи за бъдещето/ Shaping the Future“, е глобален форум в рамките на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), който предоставя възможност за насърчаване на международното сътрудничество чрез обмен на информация, добри практики, и иновации в областта на ядрената сигурност.
Зам.-министър Кондов изрази силна подкрепа за централната роля на МААЕ в насърчаването на международното сътрудничество и улесняването на държавите при прилагане на националните им режими за ядрена сигурност. Той акцентира върху сериозното безпокойство на България от продължаващата руска агресия срещу Украйна и безпрецедентното и незаконно завземане от Русия на украинската Запорижка атомна централа, които поставят под огромен риск ядрената сигурност в регионален и глобален план. Българският заместник-външен министър подкрепи усилията на МААЕ за смекчаването на рисковете за ядрената сигурност в Украйна и подчерта необходимостта от спазването на седемте стълба за ядрена сигурност и безопасност в условията на въоръжен конфликт и петте конкретни принципа за защита на АЕЦ „Запорожие“, изведени от генералния директор на МААЕ Рафаел М. Гроси.
Заместник-министър Кондов открои сътрудничеството между МААЕ и България в областта на повишаването на капацитета и квалификацията по ядрена сигурност чрез подкрепата, която МААЕ оказва за магистърската програма по ядрена сигурност в рамките на Университета на национално и световно стопанство.
В началото на октомври миналата година българският постоянен представител към ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и международните организации във Виена посланик Емилия Кралева, член на Съвета на управляващите от името на България, бе избрана за един от двамата заместник-председатели на Съвета на управляващите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за периода 2023 – 2024 г. 
В МААЕ членуват 173 държави. Основната функция на МААЕ е да спомага за безопасното и мирно използване на ядрените науки и технологии. За целта международната агенция проверява вече съществуващи ядрени съоръжения и наблюдава тяхната експлоатация за мирни цели, осигурява информация и разработва стандарти, с които да се гарантира сигурността на ядрените съоръжения, технологично сътрудничество с науката и подпомага всички области на науката, които се занимават с мирните приложения на ядрените технологии.