Парламентът освободи заместник-председателя на Комисията за финансов надзор (КФН), ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Мария Филипова, заради подадена от нея оставка. Решението беше прието със 109 гласа "за" и 36 "въздържал се".
Точката беше включена допълнително в дневния ред на извънредното заседание на парламента.
Оставката от Мария Филипова е подадена на 20 май 2024 г., съобщи председателстващият заседанието заместник-председател на парламента Росица Кирова. Тя прочете уведомителното писмо, в което като мотив са посочени лични причини.
След гласуването на оставката, извънредното пленарно заседание беше закрито.