Защитена зона „Голямата река“ край село Пиринец беше почистена по повод Европейския ден на „Натура 2000“. Инициативата е на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Шумен, по предложение на Община Антоново. Поводът е навършването на 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ на територията на Европейския съюз, което се отбелязва днес, каза за БТА Красимира Борисова – гл. експерт в екоинспекцията. 
Експерти на РИОСВ - Шумен, заедно със служители на общинската администрация в Антоново, участваха в почистването на зоната в местността „Пиринешки джендем“. Според Борисова, акцията е преминала бързо и леко, тъй като зоната е била добре поддържана. Беше чисто, окосено и красиво зацветено – каза тя. 
След почистването в местността бе монтирана информационна табела, указваща забранителните режими в защитената зона.
Местността се намира на границата между общините Антоново и Попово, като преди време е обновена със средства на Поповска община. Поддръжката също се осъществява от служители към Общината в Попово. 
От общинската управа в Антоново допълниха за БТА, че на територията на общината има три зони, които попадат в обхвата на „Натура 2000“. Освен „Голямата река“ край Пиринец, защитени зони има и в землищата на селата Черна вода и Стара речка. Заедно с представителите на екоинспекцията днес е уговорена подобна инициатива по почистване на друг обект в района, която да се реализира през летните месеци. 
От РИОСВ – Шумен ще отбележат Деня на „Натура 2000“ и в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ в село Царев брод, община Шумен. Утре, 22 май, възпитаниците на учебното заведение ще се запознаят със защитените зони в областта, както и с видовете, предмет на опазване в тях. След това заедно с експертите от Екоинспекцията ще изработят и монтират хранилки и къщички за птици в двора на училището и в близкия парк в населеното място.