Общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ЕС) трябва да гарантира продоволствената сигурност чрез достъпни и качествени местни храни. Това изисква устойчивост в сектора на земеделието и условия местните фермерите да произвеждат конкурентна продукция, независимо от кризите, пред които се изправя Европа. Това заяви президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с европейския комисар по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Еврокомисарят е на работно посещение у нас. 
Румен Радев и Януш Войчеховски бяха единодушни, че продоволствената сигурност е от ключово значение за стабилността на Европа и гражданите й особено в контекста на редица предизвикателства в последните години като пандемията от COVID-19 и войната в Украйна. Според двамата стандартите към европейското производство следва да са реципрочни с тези към внасяните от трети страни.  
„Необходимо е преосмисляне на подходите и сроковете, в които се осъществява преходът към зелена икономика, както и анализ на социалните и икономически ефекти от въведените екологични изисквания в селското стопанство“, заяви президентът Румен Радев и посочи, че европейските политики в сектора не трябва да водят до неравнопоставеност на производителите от ЕС спрямо конкурентите им от трети страни. Във връзка с това държавният глава изтъкна възникналите реални предпоставки за декапитализация на земеделските производители, които обричат ЕС на трайна социална, обществена и политическа нестабилност. По думите на президента Европа не трябва да зависи от внос на земеделска продукция, а неспособността да се гарантират ниски цени и качеството на хранителните продукти води до влошаване на благосъстоянието на европейските граждани.
Президентът Румен Радев посочи, че ако се запазят настоящите ограничения, които имат земеделските стопанства в ЕС, то трябва да се намери начин тези изисквания да се спазват и от производителите, които внасят продукция от трети страни. В противен случай, според него, се обезсмисля търсеният екологичен ефект.
По време на срещата Януш Войчеховски изтъкна необходимостта от по-силни инструменти в политиката на ЕС в подкрепа на селското стопанство, особено в контекста на различни кризи. Той отбеляза и важното значение на подкрепата за малките и средните предприятия в Европа, се посочва в прессъобщението.
България е важна за осигуряването на продоволствената сигурност в ЕС, каза еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски по-рано днес след среща със служебния земеделски министър Георги Тахов и служебния министър-председател Димитър Главчев.