Максимално улеснено ще бъде кандидатстването по схемата „Младежка заетост +“,  чрез заявкии в Бюрата по труда както от работодатели, които търсят млади хора да бъдат наети, така и от страна на самите младежи, имащи желание да започна работа. Това заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова на регионалната конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ в Пловдив.  Тя представи основни акценти от европейската подкрепа чрез Европейския социален фонд в областта на пазара на труда и социалното включване. Кохезионната политика е не само допълнителен инструмент за финансиране, но в годините се оказва основен инструмент за финансиране на нашите политики,  посочи заместник-министър Ефремова.
Новостите при схема „Младежка заетост +“ са свързани и с разширяване на кръга на младите хора, които могат да бъдат включени по нея.  След като през предходния период, програмата не успява да достигне до максимален брой млади хора, вече е въведено улеснение,  допускайки  включването и на  младежи, които са работили нещо различно от професията си. Заместник-министър Ефремова  прогнозира, че това ще улесни достъпа до програмата. По тази схема младежите могат да бъдат включвани в стаж, обучение по време на работа или в субсидирана заетост, като са предвидени разходи за транспорт през първия месец. Друго нововъведение е предвидено за случаите, когато даден младеж по схемата напусне в 3-месечния период,  предвижда се на негово място да се включи друг. Освен работодатели в реалния сектор, общините също ще могат да ангажират млади хора по „Младежка заетост +“.
По позната вече процедура „Родители в заетост“ ще се предложи увеличение на ресурса, за да може да продължи подкрепата на родители, за чиито деца в детските градини не са достигнали свободни места, информира Наталия Ефремова. По тази процедура могат да се наемат детегледачи на деца от 0 до 4  г. или от 0 до 12 г. за многодетни и самотни родители. В област Пловдив  са наети 128 детегледачи, т.е. 128 семейства се възползват от тази удобна и важна мярка, посочи заместник-министърът.
Относно патронажните грижи по процедура „Грижа в дома“, предвижда се подкрепата да продължи до края на годината. Наталия Ефремова информира, че вече има предложение да се допълни ресурсът  по тази процедура през Програма „Развитие на човешките ресурси“.  В област Пловдив над 2600 възрастни и хора с увреждания сега получават тази изключително важна подкрепа.
Осигурено е  увеличение на стойността на услугата топъл обяд. В резултат на инфлационните процеси и настояванията на общините, намерихме начин да увеличим стойността до 3.64 лв., а  общо със средствата  за транспорт, топлият обяд ще бъде увеличен до 4.14 лв., каза заместник-министър Ефремова.  Близо 70 000 са потребителите на услугата топъл обяд в 232 общини и райони в страната.  
Ще бъдат улеснени и процедурите по мерките, свързани с дигиталните умения и обучения с електронни ваучери. Със заявки до Бюрата по труда могат да кандидатстват както безработни, така и работещи  в частни сектор,  в държавната и общинска администрация.
В областта на пазара на труда сме достигнали до над половин милион български граждани, които са включени в обучения и до близо 90 00 безработни лица, които са подкрепени, за да започнат работа, посочи заместник-министърът. В област Пловдив през изминалите два програмни периода над 4319 души са включени в обучения и заетост.    
 В областта на  социалното включване имаме много сериозни дейности, които развиваме  в посока подкрепа на възрастните хора и уязвимите групи, за да подобрим техния достъп до услуги и да развием нови, допълни Наталия Ефремова.