Числата от 45-и тираж на Тото 2:

6 от 49
I теглене: 33, 37, 44, 23, 17, 42.
II теглене: 24, 20, 40, 13, 41, 18.

---------------------

6 от 42
I теглене: 31, 12, 22, 7, 16, 41.

---------------------

5 от 35
I теглене: 31, 30, 7, 26, 24.
II теглене: 12, 4, 25, 11, 20.

---------------------

Тото Джокер
Печеливши позиции: 5, 6, 2.
Печеливши числа: 2, 3, 0.