Бюро по труда-Русе /общините Русе, Сливо поле, Иваново и Ветово/

2 учители в детска градина, висше обр. – предучилищна педагогика, компютърни умения
60 машинни оператори – производство на авточасти, средно обр., местата са подходящи за мъже
1 кранист – мостови кран, основно обр., правоспособност
5 машинни оператори в мебелно производство, средно ообр., 2 години опит
1 магазинер в склад – мебелно производство, средно обр., правоспособност за мотокарист, компютърни умения
3 мебелисти, 3 тапицери и 2 помощник-тапицери, средно обр., опит
1 общ работник – товаро-разтоварни дйности, средно обр.
5 апаратчици – химическо произовдство, средно обр.
2 електромонтьори – съоръжения с ниско и средно напрежение, средно специално обр., опит
2 оператори на дървообработващи машини, средно специално обр., опитът е предимство
1 експерт – пространствени база данни, висше обр. – КСТ/информатика, английски език, компютърни умения – работа с PHP, MySQL и HTML, 3 месеца опит
1 продавач консултант на детски стоки, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 офис мениджър, висше икономическо обр., английски език, компютърни умения, 2 години опит /по чл.36 /2/ от ЗНЗ – младежи до 29 години с с трайни увреждания, вкл.военноинвалиди и от социални заведения/
1 отчетник в счетоводство, средно обр., компютърни умения /по чл.50 от ЗНЗ – първите пет разкрити работни места/
1 хигиенист в училище, средно обр.
8 общи работници – изкопни дейности, основно обр.
1 медицинска сестра в социално заведение, полувисше/висше обр. по специалността
1 счетоводител, висше икономическо обр., владеенето на чужд език е предимство, компютърни умения, мин. 2 години стаж в производствено предприятие
1 възпитател начален етап, висше обр. – начална училищна педагогика, стаж
1 химик технолог – поцинковане, висше обр., английски език, 3 години стаж
3 работници – поцинковане, средно обр., компютърни умения
1 инженер по качеството – поцинковане, висше/средно обр., компютърни умения
1 мотокарист, средно обр., правоспособност, 3 години опит
1 работник в кухня, основно обр.
1 продавач консултант, средно техническо обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шивач на изделия от кожа, основно/средно обр., опит
4 домашни санитари – грижа за деца в защитено жилище, средно обр., опитът е предимство
3 общи работници товаро-разтоварна дейност - в чорапно производство, основно/средно обр.
1 комплектовач – шевно производство, средно/основно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 готвач – столово хранене, средно професионално обр.
1 електрозаварчик и шлосер, средно техническо обр., правоспособност, опит
1 общ работник – производство на метални изделия, средно/основно обр., технически познания
1 оператор на машина за филетки – шевно производство, основно обр.
1 конструктор на корпусна мебел, средно/висше обр., работа с AutoCAD и други компютърни програми за чертане, опит
1 електротехник – мебелно производство, средно специално обр., опит
1 специалист продажби – мебелно производство, средно/висше обр., английски език, компютърни умения, стаж
1 дизайнер на корпусна мебел, средно/висше обр., работа с 3ds Max, PhotoShop, CorelDraw, 3 години опит
1 оператор на дървообработващи машини, средно обр., за с.Николово
5 оператори на плетачни машини – индустриално производство, средно обр., 5 години стаж
1 шлосер монтьор, средно обр., опит
2 бояджии на изделия от метал – полимерно прахово боядисване, основно обр., опит
1 портиер и огняр – на газ, основно/средно обр., правоспособност, подходящо за пенсионер
2 инструктори преподаватели на водачи на МПС, висше обр. по специалността
5 работници в производство на изделия от стъклопласт, основно/средно обр.
1 стругаро-фрезист, основно/средно обр., опит
1 електрокарист, основно/средно обр., правоспособност, опит
1 аниматор в магазин за карнавални стоки, средно/висше обр.
1 агроном, висше/полувисше аграрно обр., 2 години опит
2 майстори на закуски, основно/средно обр., опит
3 монтажници на готови изделия – машиностроене, средно обр.
10 заварчици /електрозаваряване, с оксижен и аргон/ и 10 монтажници /корпусници/, средно/основно обр., правоспособност, мин. 7 години стаж
1 манипулант – производство на щори, средно специално обр.
1 каменар, средно специално обр., опит
2 строителни работници за полагане на фаянс, основно/средно обр., опит
1 машинен оператор – кроене с електронна машина, средно/висше техническо обр., 5 години опит
1 хигиенист, основно/начално обр., за гр.Сеново /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шивач, средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 производител на мебели, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
1 шивач на облекла, основно/средно обр. /по чл.36 /1/ от ЗНЗ – младежи до 29 години/
2 шофьори на товарен автомобил – вътрешни превози, кат.Д+Е, средно обр.
2 водачи на селскостопански машини, кат. С, средно обр., с умения на заварчици
66 международни шофьори, кат.С/С+Е, основно/средно обр., опит
1 заварчик шлосер – заваряване с СО и електрожен, средно/основно обр., опит
1 фрезист, основно/средно обр., опит
1 мехатроник, средно обр., опит
1 стругар, основно/средно обр., опит
6 сервитьори, средно обр.
5 бармани, 5 сервитьори, 5 готвачи, средно обр., опит, сезонна заетост, работа в гр.Обзор
40 камериери, основно/средно обр., сезонна заетост, работа в гр.Обзор
2 оператори на кантослепваща машина и 1 помощник-кантировач, средно обр., опит
2 оператори на форматоразкройващ циркуляр и 1 помощник-разкройчик, средно обр., опит
1 главен енергетик, висше техническо обр. по специалността, пета квалиф.група, 3 години стаж
4 машинни оператори – производство на биогорива, средно обр., 1 година опит
1 мениджър развитие, висше обр., компютърни умения, шофьор кат.В /да има личен автомобил/, опит, на граждански договор
1 кредитен консултант, средно обр., компютърни умения, на граждански договор
10 работници - сглобяване на детайли за автомобилна промишленост, средно обр., опитът е предимство
1 настройчик на металорежещи машини с ЦПУ, средно техническо обр., опит
2 настройчици на металорежещи машини с ЦПУ, висше техническо обр., опит
3 кофражисти, основно/средно обр., стаж 5 години
1 стругар – струг с ЦПУ, основно/средно обр., опит
1 леяр формовчик, основно/средно обр.
3 електротехници, средно обр., опит
1 механик, средно обр., опит
1 шмиргелист, основно/средно обр.
1 шлосер, основно/средно обр.
2 сервитьори, средно обр., опит, английски/друг западен език
2 оператори на металорежещи машини с ЦПУ, средно обр., опитът е предимство
3 сладкари, средно професионално обр.
13 заварчици СО, средно/основно обр., опит
1 учител по практическо обучение, висше обр. – технология на мазнини и козметика, английски език, компютърни умения
1 инженер – методология на поддръжката, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, една година опит
1 инженер – инструментална екипировка, висше техническо обр., английски език, компютърни умения, една година опит
1 шлосер матричар - производство на авточасти, средно специално обр. опит
1 инженер технолог, висше обр. – технология на материалите/топла обработка на металите, английски език, компютърни умения, опитът е предимство
1 техник механик на машини с ЦПУ, средно техническо обр., 2 години опит
1 инженер конструктор – производство на затворени съдове, висше техническо обр., компютърни умения – работа с SolidWorks и AutoCAD
1 технически сътрудник, средно/висше обр., френски език
1 инкубаторист – птицевъдство, средно специално обр., опит, подходящо за жена
1 валутен касиер, средно/висше обр., компютърни умения, чужд език, стаж над 5 години
1 електромонтьор, средно техническо обр., опит
16 медицински сестри – детска хирургия, вътрешно отделение, съдова хирургия, очно отделение, пластична и естетична хирургия, анестезиология, висше обр. по специалността
2 медицински лаборанти, висше обр. по специалността
2 лекари кардиолози, висше медицинско обр.
2 лекари нервни болести, висше медицинско обр.
2 лекари очни болести, висше медицинско обр.
5 лекари анестезиолози, висше медицинско обр.
3 лекари образна диагностика, висше медицинско обр.
2 лекари спешно отделение, висше медицинско обр.
2 шофьори на тежкотоварен автомобил, кат.Д+Е, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство
2 механици на тежкотоварни автомобили, шофьори кат.В,С, средно обр., владеенето на немски/руски език е предимство, 1 година стаж
2 мотокаристи, средно обр., правоспособност
1 оператор на струг с ЦПУ, средно обр., опит
2 машинни оператори в мебелно производство, средно обр., 2 години стаж
3 дърводелци, средно/висше обр., владеенето на немски или руски език е предимство, 1 година опит
2 конструктори – дървообработване, висше инженерно обр., владеенето на немски или руски език е предимство, компютърни умения – работа с SolidWorks, PhotoShop и AutoCAD
1 дърводелец за поддръжка на оборудване, основно/средно обр., опит
1 разкройчик, 2 оператори на пробивна машина, 3 монтажници на корпусна мебел, средно обр., опит
15 машинни оператори за производство на санитарни изделия, средно обр.
1 офис асистент с немски език, висше обр., английски език, чешкият език е предимство; компютърни умения, 5 години опит
1 инженер производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 ръководител на производство, висше техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит със системи за производство и качество
1 началник на смяна, висше/средно техническо обр., владеенето на английски/немски език е предимство, мин. 3 години ръководен опит
1 инженер по качество на продукцията, висше/средно техническо обр., немски/английски език, компютърни умения, опит в производственна фирма
2 мехатроници, средно/висше обр. – електротехническа/автоматика, английски език, 2 години опит
1 шивач, 2 спомагателни работници и 1 гладач, основно/средно обр., опит, подходящо за трудоустроени лица
1 технолог нормировчик в шевно производство, средно обр., опит
2 чистачи – шевно производство, основно обр.
1 моделиер конструктор на облекла, средно специално обр.
2 кроячи – банциг, в шевно производство, средно обр.
1 накатвач – шевно производство, средно обр.
1 плетач на чорапи, основно/средно обр.
10 опаковачи в чорапно производство, средно обр.
1 техник на шевни машини – шивашка промишленост, средно техническо обр., шофьор кат.В, опит
4 окачествители на облекла, средно обр., опит
6 оператори на оверлог машина – шевно производство, средно обр., опит
1 крояч на кожени изделия, основно/средно обр., опит
3 кроячи в шевно производство,  средно обр., опит
5 оператори на кетел машини, 4 ръчници в шевно производство, основно/средно обр., опитът е предимство
28 оператори на шевна машина, средно/основно обр., фирмата предлага обучение
1 оператор на машини за шиене на копчета, средно обр., опит
12 спомагателни работници в шевно производство, средно обр.
4 технолози в шевно производство, средно/висше обр., стаж
5 работници на плетачна машина, средно/основно образование, може и за обучение
22 гладачи в шевно производство, средно/основно обр., опит, за някои от местата се предлага обучение
116 шивачи на облекла, основно/средно обр., за някои от местата се предлага и обучение

Бюро по труда-Бяла /общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово/

1 счетоводител, висше икономическо обр. /за гр.Бяла/
1 склададжия – склад за вторични суровини, средно обр. /за гр.Борово/
1 моделиер, изделия и шаблони от дърво, висше техническо обр. /за гр.Бяла/
2 кредитни консултанти, средно обр. /за гр.Две могили и за гр.Бяла/
9 машинни оператори, шиене на облекла, без изискване за образование /за гр.Бяла/
1 машинен оператор, шиене, основно обр. /за гр.Две могили/

**За всички работни места трудовите договори са срочни, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква и педагогическа правоспособност.