Кампанията за набиране на доброволци към Доброволното формирование "Пловдив 112" продължава до края на месец април, съобщи Атанас Даков, ръководител на формированието. Членовете му участват в дейности, свързани със защита на населението и предотвратяване и овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Приетите нови доброволци ще преминат първоначално обучение, както и широк спектър от последващи специализирани обучения, посочи Даков. Изискванията към кандидатите са да имат навършени 16 години, да са клинично здрави, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани, да имат умения за работа в екип и да са способни да поемат отговорност. След подаването на документите кандидатите попълват личностен въпросник и се явяват на събеседване. Младежите между 16 и 18 са са със статут на млад доброволец и те участват само в обученията, уточни Даков.
Към момента членовете на Доброволно формирование "Пловдив 112" са 80. През миналата година те активно се включиха в гасенето на всички големи горски пожари в областта. Доброволците участваха и в дейностите след двете бури, които връхлетяха Пловдив през миналата година. Винаги откликваме, когато ни потърсят от Общината, пожарната или областната управа, допълни Даков.