В плевенския офис на Националната агенция за приходите (НАП) са подадени 15 400 годишни данъчни декларации от началото на данъчната кампания. От тях по електронен път са постъпили 11 300, съобщи Рени Дудева, главен инспектор по приходите в офиса. 
Най-голям е относителният дял на подадените декларации с Персонален идентификационен код (ПИК) - близо 10 000, допълни тя.
Данъчната кампания приключва на 30 април. Годишна данъчна декларация подават гражданите, получили през 2023 година доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и тези, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. 
Дудева подчерта, че физическите лица, които извършват дейност като търговци (например  регулярно продават стоки в интернет с цел печалба), едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като ЕТ, подават годишните си декларации за доходите до 1 юли. 
Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронни услуги на НАП. От началото на март потребителите могат да се възползват и от предварително попълнената декларация, в която са отразени данни, подадени в приходната агенция от работодателите и платците на доходи.