Спортни организатори, еколози, общински и държавни служители, клубове по спорт и спортни федерации, неправителствени организации, образователни институции и бизнесът в сферата на спорта, си дават среща по време на конференция “Спорт за здрава планета”. Тя ще се състои на 26 април в Дома на културата "Борис Христов" в Пловдив, съобщиха организаторите от сдружение "БГ Бъди активен".
В събитието ще участват представители от България, Сърбия, Турция, Албания, Унгария, Румъния, Хърватия, Босна и Херцеговина, Холандия и Норвегия.
Форумът има за цел да насърчи диалога и сътрудничеството между експерти в сферата на околната среда, градското планиране и спорта и обединението в насърчаването на целите на Европейския съюз за екологичната устойчивост в България и  региона. Програмата включва доклади, презентации и дискусии. В следобедната част организаторите предвиждат провеждането на мастър класове, с които ще дадат възможност на участниците да обогатят своите знания и умения. Участниците във форума ще се включат в конструктивен диалог относно последните тенденции в устойчивите спортни практики и ще обсъдят изграждането на устойчиво спортно бъдеще. 
Посланието "Спорт за здрава планета” ще бъде предадено чрез преглед на стратегиите и подходите и препоръките на експертната група, работеща в сферата зелен спорт, към Европейската комисия. Ще бъдат разгледани и мерките за изграждане на устойчиво спортно общество в епохата на нарастващите проблеми, свързани със замърсяването и климатичните изменения, заедно с необходимостта от иновации и сътрудничество. Конференцията ще демонстрира възможности за вплитането на устойчиви практики в спорта за справянето с екологичните предизвикателства. Една от най-важните теми ще бъде използването на спорта като инструмент и платформа за повишаване на осведомеността относно критичните екологични предизвикателства и насърчаване на здравословен, устойчив начин на живот. 
“Работата в тази посока включва низ от практики, насочени към намаляване на енергийното потребление и по-добро управление на водните ресурси; намаляване и рециклиране на отпадъците; насърчаване на екологични транспортни средства за спортисти и публика; използване на екологично чисти продукти за почистване и поддръжка, опазване на зелените площи и биоразнообразието около спортните съоръжения”, коментира Ласка Ненова, основател на сдружение "БГ Бъди активен".
През изминалата седмица екипът на "БГ Бъди активен" взе участие в New European Bauhaus Festival, който се състоя в Брюксел от 9 до 13 април. Сдружението се включи в изложението с щанд, на който представи дейността си, както и с работилница по темата "Бъдещето на зеления спорт", включена в програмата на форума.