Д-р Хариклея Диаманти от „Ефория за старините на Цикладите“ ще изнесе публична лекция в Националния археологически институт с музей. Събитието ще бъде на тема тема „Производство и разпространение на керамика в Егейския басейн в края на Късната античност и началото на Ранното средновековие (550 – 700 г.)“, отбелязват организаторите.
От екипа на музея уточняват, че лекцията е част от поредицата „Академичен семинар на НАИМ“, в която ще представи последните проучвания в областта на производството и разпространение на керамика в Егейския басейн между края на Късната античност и началото на Ранното средновековие. 
В рамките на тази лекция ще бъдат представени резултати от изследвания върху производството на керамика в разглежданата зона между втората половина на VI и началото на VIII век. Особено внимание ще бъде посветено на огромното като обем местно производство и разпространение на амфори и лампи в границите на търговската мрежа на Егейските острови. Последното ще бъде разгледано както в неговия археологически контекст, така и в по-широкия мащаб на свързаните с периода и въпросните занаятчийска и търговска дейност исторически събития във Византийската държава, разказват организаторите. 
Хариклея Диаманти защитава докторска дисертация в университета в Атина през 2007 г., с впоследствие публикувана дисертация на тема „Местно производство и внос на амфори в Халасарна на о-в Кос (V – VII в.)“. От 2008 г. тя работи към „Ефория за старините на Цикладите“ при Министерство на културата, Гърция. Участва редовно в международни проекти, научни симпозиуми, конференции и конгреси, и публикува обработени от нея керамични комплекси от местното производство в Егейския басейн през Късната античност. 
/ВСР