Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) внесе в Търговищкия окръжен съд иск за отнемане на имущество на Росен Йорданов на стойност 1.022 млн.лв., съобщиха от комисията.

С внасянето на иска КОНПИ изпълнява законовото изискване за започване на съдебна процедура по отнемане на имущество, за което не е открит законен източник, до 3 месеца след постановяването на обезпечението.

От Росен Йорданов, по-известен като Юзеир Юзеиров, предстои да бъде отнета собственост на стойност 1.022 млн.лв., предимно земеделска земя от над 1000 дка на територията на общ. Попово и на съседната област Велико Търново.

Това е първото дело за отнемане на имущество, за което не е открит законен източник, по реда на новия Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.