По повод исканията на всички екологични организации , провелите се вчера протести и планираното им провеждане отново в неделя по повод проекта "Бляк Сий Гардънс Еко Ризорт", от "Мадара Юръп" АД бихме искали да внесем повече яснота относно опазването на площите в Каредере, пишат от дружеството в прессъобщение, изпратено до медиите.

Първо, бихме искали да заявим, че каним всички екологични организации да се включат в създаването на Зелен борд, който ще наложи граждански контрол при осъществяването на проекта и провеждането на цялостната процедура по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Включването на независим екологичен граждански контрол е приоритет за Инвеститора, се посочва в съобщението.

"Мадара Юръп" АД се ангажира освен това да кани всички представители на заинтересованата общественост на всеки етап от реализацията на проекта и да предоставя информация пред обществеността. Инвестиционният проект не засяга земи, които са предмет на замени. Отново бихме искали да подчертаем, че при осъществяването на проекта ще бъдат спазени всички изисквания на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000. Плажната ивица на Карадере, както и достъпът до нея, ще останат непокътнати. Проектът не засяга дюни и държавни територии. При осъществяването му няма да бъдат изсичани дългогодишни дървета и няма да се строи върху заменени територии.

Доколкото повод за реакциите е взетото решение на МС за подписване на меморандум за сътрудничество и издаване на сертификат за инвестиционния проект, отново подчертаваме, че получаването на сертификат за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите е само началото на дълги административни процедури, чиято крайна цел е законосъобразност на проекта. Получаването на сертификат е гаранция за публичност и прозрачност, като чрез него държавата става

гарант, че инвеститорът е ангажиран и ще спази всички процедури при осигурена публичност. В одобрения меморандум изрично е записано задължението на инвеститора да проведе всички изискуеми процедури по действащото законодателство, се казва още в документа. Сертифицирането не води до избягване на административни процедури, които по закон следва да бъдат спазени, нито до съкращаване на срокове на процедури. Инвеститорът се ангажира стриктно да проведе процедурите по законодателството относно опазване на природата и защитените зони, които тепърва предстоят. Получаването на сертификат от БАИ по никакъв начин не влияе върху броя и обхвата на тези процедури, подчертават от фирмата. Малко повече яснота бихме искали да внесем и относно акционерите на дружеството. Следващата седмица предстои да излезе официална информация относно регистрацията на акционерите на "Мадара Юръп" АД в Търговския регистър съгласно Закона за икономическите и финансовите взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици. Предстои да бъде публикувано и официално изявление на акционерите на дружеството пред българската общественост.

Относно твърденията, че братът на Сергей Станишев, арх. Георги Станишев участва в проекта, бихме искали да заявим, че от 2008 г. той няма нищо общо като архитект с проекта. Архитектите, работещи за "Мадара Юръп" АД, ще бъдат официално представени при публичното обявяване на проекта.