Едновременното скъсване на хидровъзел „Железни врата" 1 и 2 в Сърбия и Румъния, придружено от продължителни проливни дъждове и силно вълнение би довело до приливна вълна с максимална височина от 32 метра в района на АЕЦ „Козлодуй.

Това е най-консервативният сценарии, разигран при стрес тестовете, проведени в централата след ядрената авария във Фукушима. Те показват, че Първа атомна има висока степен на устойчивост и достатъчни запаси към екстремни външни въздействия, включително наводнение от Дунав, припомнят от централата по повод прииждащата висока вълна на реката.

Разположението на площадката на централата гарантира изпълнението на функциите на безопасност на всички ядрени съоръжения в случай на наводнение. Централата е разположена на втората дунавска незаливаема тераса – кота 35 м.

Нивото на реката в българския участък в момента е в обичайните за това време на годината граници, успокояват още от АЕЦ. Досегашната практика показва, че регистрираното към момента ниво, както и нивото, което се очаква да бъде достигнато в края на седмицата в този участък на реката, не се отразява върху работата на централата. До достигането на най-високото ниво, отчетено досега в историята й, остават още около 4.5 м воден стълб.

За осигуряване на нормалната експлоатация на ядрените съоръжения при високи води на Дунав в централата се изпълняват предвидените за целта мероприятия. Поддържа се пряка връзка с Агенцията за проучване и поддържане на реката в Русе за следене на тенденциите в изменението на нивото й.

Водата от Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите на турбогенераторите на енергийните блокове (конвенционалната част на АЕЦ "Козлодуй"). Постоянното подаване на вода към АЕЦ се осигурява от специално изградена собствена Брегова помпена станция по изкуствен воден канал. Помпената станция е проектирана в съответствие с базата данни от стогодишните проучвания на нивото на реката. Съоръжението е построено на дълбок залив в максимална близост до фарватера на реката в този участък, поради което дърветата, носени от речните води, не представляват никаква опасност за станцията. Затова не се налага поставянето на предпазни мрежи, уточняват от централата.