От началото на годината Сдружение „Алианс за защита срещу домашното насилие" (АЗДН) започна работа по проект „Пилотен модел за мултиплициране на рехабилитационни програми за възстановяване на жертви на домашно насилие и терапевтични програми за извършители на насилие".
Проектът ще се изпълнява за период от шест месеца и е финансиран от държавния бюджет чрез Министерство на правосъдието, по реда на чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашното насилие.
Изпълнението на проекта се осъществява в градовете София, Велико Търново, Перник и Русе и в неговите рамки се планира да бъдат обслужени 130 жертви на домашно насилие и ще се работи с 40 извършители на насилие, които имат влезли в сила присъди от Районните съдилища.
Основните цели на проекта са: намаляване масовостта на насилието срещу жени; повишаването на информираността по проблема и разпространяването и прилагането на работещи програми и мерки за възстановяване на жертвите на домашно насилие и работа с извършители. Всички дейности по проекта са свързани и целят повишаване ефективността по прилагането на Закона за защита от домашното насилие.