68 от язовирите са в предаварийно състояние, а за два от тях липсва документ за акт 16. Такъв документ никога не е издаван и за язовир "Огняново", който е собственост на "Кремиковци". От него беше предизвикано наводнението преди няколко години в няколко софийски селища.

Необходимо е да се направи техническа експертиза на язовирите, за които само визуално е преценено, че са в предаварийно състояние. 350 хиляди лева вероятно ще бъдат отпуснати за анализа. Ако се извърши реформа във водния сектор ще бъдат решени доста от проблемите, коментира Асен Илчев, началник на отдел в Министерство на околната среда.

Някой да вземе решение, ако ще има реформа във водния сектор, всичките услуги във водния сектор да минат на регулация, и парите, които ще генерират в него - енергетика, напояване, промишленост, водоснабдяване, да бъдат вкарани в изпълнение на мерките, които се изискват от присъединителния ни договор към Европейския съюз, каза Илчев.

Според Иван Иванов, председател на българската асоциация по водите, едно от важните задължения за реформата във водния сектор е да се приеме стратегията за отраслово водоснабдяване и канализация.

Трябва да заработят областните асоциации по ВиК, трябва категорично да се разпределят активите на ВиК операторите между общините и трябва да се търсят оптимални варианти за оптимална експлоатация, така че да не се налага максималното увеличение на цените, каза Иванов.

Валентин Анастасов, ръководител на екип към Министерството на регионалното развитие съобщи, че до края на годината ще се сключи договор за ремонт на язовир "Студена", който снабдява с вода  Перник и селищата в района. В момента няма институция, която да контролира техническото състояние на язовирите.